Aktualizácia opatrení v rámci núdzového stavu od 11.01.2022

I. VÝCHODISKÁ

 

Núdzový stav bol vyhlásený na celom území Slovenskej republiky uznesením vlády SR č.695, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 428/2011 Z. z. dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní.

 

V rámci vyhláseného núdzového stavu Vláda SR prijala viacero uznesení na aktualizáciu a doplnenie opatrení:

  • uznesenie č. 735 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom 465/2021 Z. z. s účinnosťou od 10.12.2021.
  • uznesenie č. 772 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom 476/2021 Z. z. s účinnosťou od 17.12.2021.
  • uznesenie č. 788 k návrhu na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom 515/2021 Z. z. s účinnosťou od 23.12.2021.
  • uznesenie č. 30 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom 4/2022 Z. z. s účinnosťou od 12.01.2022.

 

Okrem uznesení vlády je potrebné dodržiavať vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prípadne regionálnych úradov.

 

Dňa 11.1.2022 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal :

  1. vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
    Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
  2. vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
    Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12. januára 2022.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?