Prehľad právnej úpravy

Október 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej

Čítať článok »

September 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Nariadenie vlády SR č. 359/2023 Z. z. ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov Nariadenie

Čítať článok »

Najnovšia aktualita

Ďalšie aktuality

Október 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej

Čítať článok »

September 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Nariadenie vlády SR č. 359/2023 Z. z. ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov Nariadenie

Čítať článok »

Právny servis na mieru

Poskytujeme právny servis na mieru s dôrazom na prevenciu problémov, minimalizáciu rizík a tiež efektívne riešenia už vzniknutých problémov.