Kontakt

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 0183
JUDr. Mária Sotolářová
advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 0817
JUDr. Martin Sotolář
advokátsky koncipient zapísany v zozname advokátskych koncipentov vedenom SAK pod reg. č. 907366

Kontaktný formulár

Advokátska kancelária