Publikácie

Sme autormi a spoluautormi veľkého počtu odborných publikácii venujúcich sa najmä problematike miestnej samosprávy.

Príručka starostu obce
Rokovanie obecného zastupiteľstva
Poslanec obecného zastupiteľstva
Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest
Zákon o majetku obci (veľký komentár)
Ústavy zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov (komentár s judiktúrou)
Zákon o ochrane osobných údajov (komentár s judiktúrou)
Zákon o sťažnostiach
Chov psov a iných zvierat v obci
Susedské spory
Zákon o slobodnom prístupe k informáciam (veľký komentár)
Všeobecné záväzne nariadenia obcí a miest (normotvorba v samospráve)
Zákon o finančnej kontrole (komentár s judiktúrou)

Vzdelávacie centrum samospráv

Od roku 2014 prevádzkujeme s našou partnerskou spoločnosťou Sotac, s.r.o. plne vybavené vzdelávacie konzultačné centrum pre samosprávy.

V rámci vzdelávacieho centra samospráv sa podrobne a detailne venujeme praktickým i teoretickým problémom samospráv a poskytujeme kvalifikované odborné výstupy.

Publikačná činnosť

Advokátska kancelária Sotolář Vám pravidelne prostredníctvom odborných publikácii odovzdáva cenné informácie a praktické návody ako postupovať v jednotlivých právnych oblastiach.