August 2022 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 

  1. Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného
  3. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
  4. Nariadenie vlády SR č.292/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
  5. Nariadenie vlády SR č.293/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2022 Z. z. niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
  6. Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  7. Nariadenie vlády SR č. 297/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
  8. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z.
  9. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 301/2022 Z. z.
  10. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2022 Z. z. ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?