Diskusia na rokovaní obecného zastupiteľstva a obštrukcie „opozície“

I. VÝCHODISKÁ

 

V súčasnosti je často pertraktovanou otázkou vzťah jednotlivých skupín v rámci chodu a činnosti obecného zastupiteľstva. Úzko to súvisí aj s činnosťou národnej rady a presadzovaním názorov opozície.

 

Tieto otázky a ich riešenie je veľmi dôležité aj pre obce – a prostredníctvom judikatúry súdov možno vyselektovať podstatné a zásadné východiská prístupu k tomuto javu v rámci chodu obce.

 

Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť stanovisko judikatúry súdov k danej problematike, ktoré jasne a jednoznačne určuje mantinely poslancov (obecného zastupiteľstva) na strane jednej ale i samotného starostu obce ako subjektu, ktorý musí tieto obidva „protipóly“ zjednocovať.

 

Rovnako tak z judikatúry vyplýva dôležitosť dodržiavania procesných (schválených) pravidiel pri prijímaní a schvaľovaní jednotlivých materiálov – uznesení i všeobecne záväzných nariadení.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?