Január 2022 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

 

  1. Zákon č. 2/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  2. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č.  3/2022 Z. z. 
  3. Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 12. januára 2022 č. 30 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 4/2022 Z. z.
  4. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 20/2022 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v znení vyhlášky č. 323/2019 Z. z.
  5. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
  6. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 22/2022 Z. z. o  školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
  7. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 23/2022 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
  8. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie
  9. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č.  26/2022 Z. z. 
  10. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č.  27/2022 Z. z. 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?