Metodické pokyny a usmernenia orgánov vo veciach majetku a vecných bremien

I. VÝCHODISKÁ

V snahe napomôcť sumarizácii podkladov k uplatňovaniu nárokov spojených s majetkom obce a vecnými právami obce je vhodné zosumarizovať existujúce metodické pokyny a usmernenia orgánov štátnej správy na tomto úseku pôsobnosti.

Ich obsah a usmernenie by malo urýchliť a zabezpečiť realizáciu zákonných nárokov a práv obce pred príslušnými orgánmi štátu.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?