Neverejnosť rokovaní komisií obecného zastupiteľstva

I. VÝCHODISKÁ

 

Verejnosť zasadnutí orgánov samosprávy obce (vrátane jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva) je úzko previazaná jednak na platnú právnu úpravu a jednak na judikatórne ukotvenie tohto inštitútu v kontexte zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov alebo v kontexte osobitných právnych predpisov.

 

Verejnosť v tomto kontexte vo všeobecnosti s ohľadom na postavenie obcí znamená :

  • povinnosť strpieť prítomnosť hoci anonymných osôb na zasadnutí aj v takých veciach, v ktorých nie je primárnym účelom poskytovanie informácií, ale len uplatnenie práva na informácie so zreteľom na priebeh, postupy, hlasovania, inak povedané na všetkých úkonoch, ktoré predchádzajú rozhodnutiam takéhoto orgánu územnej samosprávy,
  • povinnosť poskytnúť informácie (podklady, listiny a iné materiály) z takýchto rokovaní orgánov samosprávy obce tretím osobám.

 

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?