Nezlučiteľnosť (inkompatibilita) poslanca obecného zastupiteľstva

I. VÝCHODISKÁ

 

V súvislosti s voľbami je potrebné, aby sme sa zoberali nezlučiteľnosťou výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s inými funkciami a zamestnaniami.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Právnu úpravu nezlučiteľnosti poslanca obecného zastupiteľstva upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“):

 

Nezlučiteľnosť funkcie poslancov obecných resp. mestských zastupiteľstiev upravuje § 11 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

„ Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?