Pracovné pomôcky a ich používanie zamestnancom obce

I. VÝCHODISKÁ

 

Otázky používania a využívania pracovných pomôcok – a to nielen použitie motorových vozidiel – sú veľmi často diskutovanou témou a oblasťou, kde sa aj právne názory líšia.

 

Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť stanovisko judikatúry súdov k danej problematike, ktoré jasne a jednoznačne určuje práva a povinnosti zmluvných strán v pracovnoprávnom vzťahu.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?