September 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH:

  1. Nariadenie vlády SR č. 359/2023 Z. z. ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
  2. Nariadenie vlády SR č. 363/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov
  3. Nariadenie vlády SR č. 366/2023 Z. z. ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
  4. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 367/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu
  5. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného
  6. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. o sume minimálnej mzdy na rok 2024
  7. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 373/2023 Z. z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024
  8. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 374/2023 Z. z. zmena poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva financií
  9. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/2023 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?