Úrad verejného zdravotníctva SR – vyhlášky č. 16/22 – účinnosť od 05.02.2022

I. VÝCHODISKÁ

 

Dňom 5. februára 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2022 V. v. SR, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?