Verejný poriadok v rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva – narušovanie počas rokovania obecného zastupiteľstva (rušenie priebehu rokovania a zasahovanie do rokovania)

I. VÝCHODISKÁ A PRÁVNY STAV

Problematiku verejného poriadku v rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva je potrebné vidieť v širších súvislostiach a preto je vhodné rozobrať jednotlivé aspekty a možnosti obce na zabezpečenie nerušeného priebehu rokovania obecného zastupiteľstva.

 

Do tohto rámca možno zaradiť:

1./ ZASAHOVANIE DO ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

2./ (VEREJNÝ) PORIADOK V  ROKOVACEJ MIESTNOSTI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

3./ TZV. „VONKAJŠIE PREJAVY“ OSÔB NA ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

4./ PRÁVA TRETÍCH OSÔB NA ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?