Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev

I. VÝCHODISKÁ

 

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov z 8. júna 2022 (ďalej len „rozhodnutie“) je dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí sobota 29. október 2022. V zmysle § 195a ods.1 zákona č. 180/2014 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od siedmej do dvadsiatej hodiny.

 

V nadväznosti na uvedené prinášame prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré vyplývajú z rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?