Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – volebné komisie

I. VÝCHODISKÁ

 

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov z 8. júna 2022 (ďalej len „rozhodnutie“) je dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí sobota 29. október 2022.

 

V nadväznosti na uvedené prinášame prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré vyplývajú zo zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení a zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Povinnosti miestnej volebnej komisie

Miestna volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie a podľa § 169 ods. 10 zák. č. 180/2014 Z. z. :

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?