VZN o miestnom poplatku za rozvoj

I. VÝCHODISKÁ

Dávame do pozornosti to, že zaviesť miestny poplatok za rozvoj a zmeniť sadzby miestneho poplatku za rozvoj je možné len k 1.1. kalendárneho roka.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?