VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

I. VÝCHODISKÁ

 

V priebehu roka 2022 došlo a od 1.1.2023 dochádza k niekoľkým zmenám v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

  • Na základe zák. č. 460/2019 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, čl. I. bodu 100, od 1.1.2023 je jedinou výnimkou pre neplnenie povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad skutočnosť , že 100% domácnosti kompostuje vlastný odpad.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?