Zmena volebných zákonov

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 1. januára 2022 s výnimkami je účinný zákon č. 512/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

V čl. I. sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Všeobecné ustanovenia (§ 1 – §41) sa menia a dopĺňajú nasledovným spôsobom

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?