Zmena zákona o miestnych daniach

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 15. júna 2022 je účinný zákon č. 178/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ďalej len „ zákon č. 178/2022 Z.z..“

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Zákon č. 178/2022 Z. z. mení a dopĺňa :

  1. Daň zo stavieb
  2. Daň za ubytovanie
  3. Ust. § 98 zák. č. 582/2004 Z. z.
  4. Ust. § 99d ods. 4 zák. č. 582/2004 Z. z.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?