Zmena zákona o verejnom obstarávaní

I. VÝCHODISKÁ

 

Dňa 5. novembra 2021 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 395 /2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

V čl. I. sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Väčšina zmien zákona o verejnom obstarávaní nadobudne účinnosť 31. marca 2022.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Od 31. marca 2022 sú pre obce a mestá významné predovšetkým nasledujúce zmeny:

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?