Zmena Zákonníka práce

I. VÝCHODISKÁ

 

Od 1. novembra 2022 nadobúda účinnosť zmena Zákonníka práce vykonaná zákonom č. 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

V čl. I . zákona č. 350/2022 Z. z. sa mení Zákonník práce.

 

Dopĺňa sa § 13 ods.6 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ nesmie zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času. Tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa §83 alebo podľa osobitných predpisov.

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?