Zverejňovanie zmlúv od 31. marca 2022

I. VÝCHODISKÁ

 

Zákonom č. 395/2021 Z. z. sa od  31. marca 2022 mení zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – čl. IV.

 

II. TEÓRIA A VÝKLAD

 

Ust.§5a ods.6 do 31.marca 2022 znie :

Tento obsah je pre členov Komunálnej informačnej služby

Prihlásenie

pre použivateľov Komunálnej informačnej služby

Nemáte vytvorený účet?